Förutom att metal går att beskriva som tung, högljudd och med våldsamma texter går genren även att beskriva som en lite hårdare variant av hårdrock. Metal har nämligen utvecklats från rocken och sedan tagit fler vägar där genren delat upp sig i olika subgenrer. Några av de vanligaste subgenrerna är heavy metal, death metal och black metal.

Kort om de olika subgenrerna

Heavy metal är kanske en av de vanligaste subgenrerna och denna genre innehåller ofta tunga texter. De kan handla om våld, krig och liknande. Den här genren är dock inte särskilt annorlunda från vanlig klassisk metalmusik.

Death metal är enligt de flesta den mest extrema genren inom metal eftersom den innehåller extrema texter och skrik eller growlsång. Det är en väldigt unik genre som du antingen älskar eller hatar.

Black metal går att beskriva som en blandning mellan de två ovannämnda genrerna. Black metal har dock inte utvecklats på samma sätt som de andra genrerna. Den här musikstilen är helt enkelt lite mer aggressiv än heavy metal. Istället för texter som är jättevåldsamma och handlar om krig har musikstilen istället texter som fokuserar på andra ämnen, till exempel religion.